Nieuws

Maatwerk loont !

Donderdag 23 Mei 2013

Maatwerk loont!

De inspectie Werk en Inkomen stelt dat gemeenten arbeidsgehandicapten niet goed in beeld hebben en dat ze te weinig gebruik maken van medisch-arbeidsdeskundige expertise. Veelal wordt dit achterwege gelaten uit kostenoverweging. Een verkeerde bezuiniging vind ik, want hoe krijg je de klant op de juiste plek als je niet goed weet waar zijn (on)mogelijkheden liggen?

Gelukkig zijn ze er wel, gemeenten die gebruik maken van medisch-arbeidsdeskundige expertise. Ik merk het in mijn dagelijks werk. Als arbeidsdeskundige vertaal ik de theoretische mogelijkheden naar de praktijk. Weeg ik de belasting die werk met zich meebrengt en de belastbaarheid van de klant. Dit geeft klantmanagers een goed vertrekpunt voor re-integratie of biedt het de gelegenheid om trajecten tijdig bij te sturen. Het zorgt voor een optimale match en voorkomt dat de klant verdwaalt in trajecten. Een goede diagnose aan de voorkant is het halve werk en vermijdt ‘draaideurklanten’!

Met het Sociaal Akkoord en de Participatiewet in het vooruitzicht zie ik nieuwe kansen voor succesvolle samenwerking. Het arbeidsgehandicaptenquotum staat weliswaar in de ijskast, maar toch zal er in toenemende mate een beroep worden gedaan om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Dat vraagt om een omslag in denken en om maatwerk. Want mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 1-op-1 matchen met het bestaande vacaturebestand is een illusie. Wat ik gemeenten voorstel? Adviseer werkgevers hun arbeidsprocessen te organiseren en geschikt te maken voor arbeidsgehandicapten. Geef ze praktische begeleiding, faciliteer en ondersteun ze in hun ambitie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 

De arbeidsdeskundige is onafhankelijk adviseur voor alle partijen: gemeente, werkgever én klant. Ik ben ervan overtuigd dat gesprekken tussen gemeenten en arbeidsdeskundigen leidt tot samenwerking die niet alleen uiterst effectief is, maar ook nog eens kostenbesparend werkt!

Erwin van der Klooster rondt studie als Arbeidsdeskundige af

Dinsdag 09 April 2013

Na één jaar hard buffelen en een forse eindsprint in de eerste week van maart heeft Erwin van der Klooster op 7 maart 2013 zijn studie als Arbeidsdeskundige succesvol afgerond. Hij zal zich als professional dan ook gaan bewegen op het gebied van mens, werk en inkomen en kijken of hij een sleutelspeler kan worden in die situaties waarbij er sprake is van of dreiging van ziekte, ongeval of arbeidshandicap dreigt.

Als Arbeidsdeskundige is Erwin inzetbaar voor zowel de private als de publieke markt. Mogelijkheden die opgepakt kunnen worden:

  • Onderstuening bij opstellen WVP;
  • Re-integratie 1e en 2e spoor;
  • Outplacementtrajecten;
  • Advies;
  • Begeleiding;
  • Coaching;
  • Re-integratie;
  • Verzuimdienstverlening.

Twenterand prijst SZned over haar inzet

Zondag 07 Oktober 2012

“Aan het Werk” en Twenterand

In de periode november 2011 tot april 2012 heeft Erwin van der Klooster voor de gemeente Twenterand de Poortwachterfunctie opgezet, uitgevoerd en overgedragen.

Erwin kon de methodiek van “Aan het Werk” makkelijk aanpassen aan de lokale situatie binnen de gemeente Twenterand.

Erwin wordt snel geaccepteerd door de ‘tijdelijke’ collega’s en wist met zijn manier van aanpak en zijn persoonlijkheid de nieuwsgierigheid op te wekken, zowel bij de gemeente als bij het Werkplein.

Erwin heeft ervaring met de doelgroep, weet maatwerk te leveren en de mensen te activeren. Hij doet dit op een zakelijke en respectvolle wijze, met oog voor de mensen die meer ondersteuning nodig hebben.

Resultaat:

Acceptatie van een nieuwe manier van werken is voor een groot deel afhankelijk van het resultaat. De aanpak van “Aan het Werk” heeft in 5 maanden tijd geleidt tot een drastische afname van de nieuwe instroom in de Wwb.

Overdracht:

Erwin heeft zorgvuldig zijn werkwijze overgedragen aan de werkconsulenten. Hij heeft hen gefaciliteerd met de nodige formats voor o.a. brieven en rapportages. Daarnaast heeft hij de werkconsulenten gecoacht tijdens de overgangsperiode en hen al werkende de methodiek van de Poortwachterfunctie bijgebracht.

Nu is de Poortwachterfunctie vastgelegd in het takenpakket van de werkconsulenten en werkt één van de werkconsulenten nu wekelijks op het Werkplein als Poortwachter.

Vanuit Twenterand kunnen we “Aan het Werk” en Erwin van der Klooster van harte aanbevelen. Het is geen tijdelijk investering die met het vertrek van Erwin weer verloren gaat, maar een investering in de verbetering van de werkprocessen van de Sociale Dienst en in de scholing van de klantmanagers/ consulenten.

“Aan het Werk” is een goede start voor iedereen die zich meldt voor een (Wwb)-uitkering.

SZned gaat samen met partners in Sociaal Medische Advisering

Maandag 01 Oktober 2012

SZned gaat medio oktober 2012 starten, samen met 2 van haar samenwerkingspartners, aan een pilot Sociaal Medische Advisering voor de Gemeente Woudenberg. Het doel van de pilot is om te kijken of klanten welke op dit moment gebruik maken van een WWB uitkering belastbaar zijn om zich verdienstelijk te gaan maken op de arbeidsmarkt. Middels nieuwsberichten zult u op de hoogte gehouden worden van de voortgang en de resultaten. Indien u intersse heeft in deze dienst kunt u via het contactformulier contact zoeken.

SZned draait jongerenproject Gemeente Almelo

Maandag 01 Oktober 2012

SZned is vanaf eind augustus gestart met een jongerenproject voor de Gemeente Almelo. SZned heeft de taak een juiste diagnose te stellen voor het WWB bestand onder de 27 jaar en daar waar nodig coaching in te zetten om de klant te begeleiden naar scholing dan wel werk. SZned richt zich ook op verbeterpunten voor de organisatie en coacht daarnaast de vaste re-integratie – en participatiecoaches.

“Aan het Werk” Gemeente Twenterand

Maandag 01 Oktober 2012

Gemeente Twenterand heeft gedurende 5 maanden de methodiek “Aan het Werk” aan de poort ingezet. Doel van de inzet was voordat een aanvraag levensonderhoud in gang werd gezet goed te filteren en te kijken op welke manier een “potentiële” klant zo snel mogelijk geholpen kon worden om weer in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Met een scoringspercentage van 69% zijn 7 op de 10 klanten niet in de WWB terecht gekomen, maar zijn zij op een intesieve en faire manier gecoacht om binnen 6 weken weer op eigen benen te staan. SZned heeft in dit gehele proces een belangrijke rol gespeeld o.a. door werkprocessen te optimaliseren en daar waar nodig aan te passen, maar ook door de methodiek in te bedden in de vaste werkwijze van de klantmanagers van de gemeente Twenterand.

“Aan het Werk” in de Media

Vrijdag 06 April 2012

De “Aan het Werk” methodiek in Vlaardingen wekt zelfs de aandacht van de landelijke dagbladen “De Telegraaf” en het “Algemeen Dagblad” d.d. 3 april 2012. “Aan het Werk” werkt !