Missie

Missie

Publieke en private partijen vinden in SZned een professionele, betrouwbare en daadkrachtige organisatie. SZned gaat voor kwaliteit van dienstverlening en plaatst het belang van de klant op een voetstuk. SZned houdt van duidelijkheid en vraagt dat ook van haar opdrachtgevers, opdrachtnemers en samenwerkingspartners. Zo ontstaat een prettige en transparante samenwerking.

De kracht van SZned zit in het leggen van verbanden tussen organisaties, gemeenten en het bedrijfsleven. De creatieve oplossingen die daaruit voortvloeien, leiden beslist tot een toename van de kwaliteit en afname van kosten.