Aan het werk

Aan het Werk

“Aan het Werk” is een gezamenlijk ontwikkelde methodiek van Arrendum en SZned. Wij zijn al langere tijd spelers op de markt binnen de Sociale Zekerheid. Door bundeling van krachten hebben wij onze kennis, ervaring en expertise op het gebied van inkomen, werk, zorg en consultancy gebundeld. Met “Aan het Werk” hebben wij als doel gesteld om voor de poort de instroom van WWB kandidaten te beperken. “Aan het Werk” is ook in te zetten binnen een lopend WWB klantenbestand en heeft dan als doel de kandidaat in beweging te brengen om zo spoedig mogelijk uit te stromen. Dit doen wij door buiten de geijkte kaders van re-integratie te denken.

“Aan het Werk” kent drie varianten welke we onderscheiden in Fast, Slow en Care.

“Aan het Werk” Fast is specifiek voor de doelgroep die onder andere net vanuit de WW richting de WWB gaat. Zij staat dicht bij de arbeidsmarkt, heeft geen dusdanige belemmeringen dat arbeid in loondienst niet mogelijk is en is minimaal 20 uur per week beschikbaar. “Aan het Werk” Fast zal alles op alles zetten om de kandidaat binnen 2 tot 6 weken weer terug te brengen naar de arbeidsmarkt. Zij doet dit door de kandidaat voor maximaal 36 uur per week aan zich te binden, minimaal 3 contactmomenten per week in te bouwen en de kandidaat intensief te coachen, sturen en begeleiden in zijn/haar activiteiten.

“Aan het Werk” Slow draait net als Fast op dezelfde wijze alleen staat de doelgroep wat verder van de arbeidsmarkt en heeft deze net wat meer coaching, overtuigingskracht en vaardigheden nodig om een pad richting werk te bewandelen. “Aan het Werk” Slow kent ook minimaal 3 contactmomenten per week waarbij we aan de hand van een diagnoseverslag eerst zullen bekijken waar de kandidaat staat. Vervolgens zullen we in overleg met de kandidaat bekijken welke problemen als eerst opgelost moeten worden om dat pad richting werk te kunnen bewandelen. “Aan het Werk” Slow is erom de kandidaat zelfredzaam terug te brengen richting de arbeidsmarkt. “Aan het Werk” Slow kent een trajectduur van 3 tot 9 maanden.

“Aan het Werk” Care richt zich op die kandidaten die het verst afstaan van de arbeidsmarkt. Te denken valt dan aan de mensen die al langere tijd in de WWB verblijven vanwege bijvoorbeeld: Analfabetisme, Ziekte of Arbeidsongeschiktheid, Slechte beheersing van de Nederlandse Taal of andere omstandigheden. “Aan het Werk” Care heeft ook raakvlakken met de WMO als het gaat om participatie en voorzieningen. “Aan het Werk” Care is erop gericht om de kandidaten die tot deze doelgroep behoren stapje voor stapje hun grenzen te laten verleggen met als doel een zinvolle dagbesteding hebben. Dit kan door bijvoorbeeld uit huis te komen en eens gezellig in een bejaardentehuis te gaan kijken of buurthuis, maar bijvoorbeeld ook werkritme op te doen op een vrijwilligersplek.

Wij zijn u graag van dienst met “Aan het Werk” en kunnen u desgewenst nadere informatie toesturen of een persoonlijke gesprek met u aangaan. Via de link contact ben ik voor u bereikbaar.